Jak to funguje

Jak bude probíhat realizace?

Pro Vaši představu jme pro Vás níže připravili přibližný sled činností, které nás na naší společné cestě za Vašimi kamny čekají. Avšak individuální přístup je v naší práci obzvláště důležitý a vše je vždy na domluvě!

1.

Na první informační schůzce – po vyslechnutí Vašich představ, přání, očekávání a seznámení se s Vaším životním stylem navrhneme z našeho pohledu nejlepší možné řešení realizace Vašich kamen.

2.

Pokud si tak říkajíc „kápneme do noty“ a náš návrh se Vám bude líbit, domluvíme se na schůzce přímo v místě stavby. Zde dojde k zaměření a zjištění všech informací potřebných pro samotný návrh řešení.

3.

Provedeme veškeré výpočty, dimenzování dle platných norem a zpracujeme pro vás 3D grafický návrh včetně podrobného rozpočtu. Tento krok je většinou časově velmi náročný proto je zpoplatněn částkou 2 000 Kč (v případě realizace stavby tento poplatek samozřejmě nehradíte).

4.

Pokud budete s cenou i návrhem spokojeni a rozhodnete se využít naše služby, bude podepsána smlouva o dílo, kde bude po vzájemné domluvě specifikován i termín realizace. Po podepsání budete požádáni o uhrazení zálohy na kachle. Kachle se vždy vyrábějí na objednávku a v přesném počtu pro každé topidlo. V případě odstoupení zákazníka od smlouvy jsou pak kachle pro kamnáře prakticky nepoužitelné.

5.

Po úhradě zálohy jsou kachle objednány. Doba vyhotovení je cca do 1 měsíce dle momentální vytíženosti výrobce.

6.

Samotná stavba obvykle trvá 2-4 týdny.

7.

Před dokončením stavby budete požádáni o doplatek za materiál.

8.

Po dokončení bude provedena tahová zkouška a budete proškoleni jak správně topidlo obsluhovat.

9.

V případě, že bude vše v pořádku, obdržíte fakturu na závěrečný doplatek za práci.

10.

Budete si užívat teplo z Vašich nových kamen.