Krby

Krb je topidlo jehož primárním úkolem je přenesení ohně jako živlu do interiéru. Dříve stavěné otevřené krby měly minimální účinnost, současné uzavřené krby dosahují účinnosti výrazně vyšší. Díky tomu se krb stal nejen designovou záležitostí, ale lze jej velmi účinně používat jako vedlejší zdroj tepla v chladnějších měsících.

Krby se dělí do dvou kategorií dle způsobu předávání tepla do interiéru: na teplovzdušné krby a akumulační sálavé krby.

Teplovzdušné krby

Teplovzdušné krby fungují na principu konvekce (proudění). K tomu určené krbové vložky nasávají studený vzduch do obestavby a vyfukují horký vzduch pod stropem, příp. je tento vzduch rozvody předáván do dalších místností. Tento způsob vytápění byl vzhledem k nízkým pořizovacím nákladům velmi oblíbený. Z hygienického hlediska i z hlediska požárních rizik je však pro trvalé bydlení zcela nevhodný.

Základní charakteristiky tohoto topidla:

  • okamžité teplo
  • vysoký podíl konvekcí předávaného tepla
  • prašnost
  • nevhodné pro trvale obydlené prostory
  • nižší pořizovací náklady

Akumulační sálavé krby

Jedná se o progresivní typ krbu, kterým jsou často nahrazovány teplovzdušné krby. Teplo je akumulováno v obestavbě a z ní je následně sáláním předáváno do místnosti. Toto topidlo Vám tedy nabízí delší pohled na oheň a zároveň sálavé teplo. Je tak vhodné do trvale obydlených prostor. Oproti kachlovým kamnům, jako dalšího topidla, kde dominuje sálavé teplo, mají sálavé krby kratší akumulaci (max. 8h) a často nižší účinnost. Větší prosklení krbové vložky, delší pohled do ohně a nepřeberné množství variant designu, předurčuje toto topidlo do moderních interiérů.

Základní charakteristiky tohoto topidla:

  • delší doba topení (jsou déle vidět plameny)
  • vysoký podíl sálavého tepla
  • doba akumulace až 8h
  • vhodné pro trvale obydlené prostory
kamna-content

Podívejte se na námi realizované práce.